Ødis Vandværk

Ødis Vandværk, boringer

Drenderup Vandværk

Drenderup Vandværk, boring

Ødis Vandværk blev stiftet som andelsselskab i 1937 og blev 1. april 2014 omdannet til et Amba. Ødis Vandværk består af 2 vandværker; Ødis og Drenderup. De 2 vandværker blev sammenlagt 1. januar 2020 og udgør nu ét samlet vandværk. Selskabets navn er Ødis Vandværk Amba.

Ødis Vandværk blev opført 1996 og Drenderup Vandværk opført 1987. Vandværkerne leverer vand til 320 forbrugere heraf enkelte erhverv/landbrug. Boringer ved Ødis Vandværk har boredybde på hhv. 62,5 og 51,5 meter. Boredybde ved Drenderup Vandværk er 63,5 meter (tvillingeboring).

Der udpumpes samlet ca. 42.000 m3 vand årligt med en hårdhedsgrad på ca. 10 dH.

BEMÆRK:

Driftforstyrrelser se under fanen "Meddelelser" 

Generelt: Information til andelshavere foretages via. Lokalbladet (tdl. Sogneavisen) som husstandsomdeles i Ødis Sogn samt vandværkets hjemmeside!

Ødis Vandværk Amba indfører renoveringsbidrag fra 1. januar 2022. Af generalforsamlingsreferatet fremgår både beløb og årsag (se under fanen "meddelelser" øverst).

Siden revideret 05.08.2021.