Ødis Vandværk blev stiftet som andelsselskab i 1937 og blev den 1. april 2014 omdannet til et Amba. Den nuværende vandværksbygning blev opført i 1996 med flot beliggenhed ned mod Ødis Sø. Vandværket leverer vand til 230 forbrugere og enkelte erhverv/landbrug. Foruden vandværksbygningen findes på grunden 2 boringer. Boredybden er hhv. 62,5 og 51,5 meter. Der udpumpes ca. 30.000 m3 vand årligt med en hårdhedsgrad på ca. 10 dH.

BEMÆRK:

Driftforstyrrelser se under fanen "Meddelelser" 

Generelt: Information til andelshavere foretages via. Lokalbladet (tdl. Sogneavisen) som husstandsomdeles i Ødis Sogn samt vandværkets hjemmeside!

Som følge af coronasituationen UDSKYDES generalforsamlingen. Ny dato annoncers her på hjemmesiden og i lokalbladet. 

Det forventes at Ødis Vandværk overtager Drenderup Vandværk pr. 1. april 2020. Den afgående bestyrelse informerer Drenderup Vandværks forbrugere direkte - herunder om det økonomiske mellemværende.

Drenderup Vandværk er, efter renovering, idriftsat og leverer nu vand til Drenderups forbrugere.

Siden revideret 09.09.2020.