Ødis Vandværk er etableret som et andelsselskab med begrænset ansvar (Amba). Andelshavere (medejere) er alle som har tinglyst ejerskab til matrikel, som er tilsluttet vandværkets ledningsnet. Andelshavere hæfter kun med den indskudte kapital og har således ikke solidarisk hæftelse.

Vandværket har en bestyrelse på 5 medlemmer, som på skift er på valg ved den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen afholder normalt 3 årlige møder samt den årlige generalforsamling.

I menuen øverst fremgår seneste mødereferat.