Ødis Vandværk kan kontaktes pr. telefon på nedenstående numre:

Formand:
Anders Krogsgaard, Vamdrupvej 3, Ødis, 6580 Vamdrup,

telf.: 30 34 17 59

Kasser:
Inge M. Thomsen, Skovvang 3, Ødis, 6580 Vamdrup,

telf.: 20 14 20 71

Vandværkspasser:
Kristian Frandsen, Skovvang 7, Ødis, 6580 Vamdrup,

telf.: 26 39 82 92Ved AKUTTE hændelser (f.eks. ledningsbrud eller ingen vand) skal du ringe til:

Vand Schmidt A/S, vagttelf: 

74 56 11 11 (åbningstid hverdage kl. 7 - 16.30) og 

22 70 71 03 (uden for åbningstid).

Bemærk at dette KUN er ved akutte henvendelser ellers ringes til vandværkspasser Kristian Frandsen på telf.: 26 39 82 92 (i dagtimerne!)

Drejer din henvendelse sig om egen installation (installation efter måler) kan Vamdrup VVS, Kaj Hjort, kontaktes på telf.: 40 37 07 41

OBS: Vær opmærksom på, at installationen efter hovedvandmåleren er din egen - også den del der er nedgravet mellem måler og bygning! Du har derfor selv ansvar for vandspild fra hovedvandmåleren og ind på egen grund! (bemærk at enkelte ejendomme også er forsynet med bimålere - det er stadig fra hovedvandmåleren vandspild regnes!).

Ødis Vandværk Amba foretager én gang årligt (i januar måned) fjernaflæsning af alle målere. Målertal indberettes til Vandværkernes EDB Service og BlueKolding for slutopgørelse og afregning af spildevandsafgifter. Ejer er selv forpligtet til at kontrollere, at oplysningerne er korrekte. Vandværket udleverer gerne, på forlangende fra ejer, oplysninger på den indberettede vandmængde.