Ødis Vandværk kan kontaktes pr. telefon på nedenstående numre (alle numre er private):

Formand:
Anders Krogsgaard, Vamdrupvej 3, Ødis, 6580 Vamdrup,

telf.: 29 43 91 96  (bedst med SMS)

Kasser:
Inge Thomsen, Skovvang 3, Ødis, 6580 Vamdrup,

telf.: 20 14 20 71

Vandværkspasser:
Kristian Frandsen, Skovvang 7, Ødis, 6580 Vamdrup,

telf.: 26 39 82 92


Ved absolut akut henvendelse (f.eks. ledningsbrud eller ingen vand) kan du ringe på vandværkets vagttelefonnr.30 34 17 59 - bemærk, at dette nr. KUN er til akutte henvendelser

OBS: Vær opmærksom på, at installationen efter hovedvandmåleren er din egen - også den del der er nedgravet mellem måler og bygning! Du har derfor selv ansvar for vandspild fra hovedvandmåleren og ind på egen grund! (bemærk at enkelte ejendomme også er forsynet med bimålere - det er stadig fra hovedvandmåleren der er gældende!).

Ødis Vandværk Amba foretager én gang årligt (i januar måned) fjernaflæsning af alle målere. Målertal indberettes til Vandværkernes EDB Service og BlueKolding for slutopgørelse og afregning af spildevandsafgifter. Ejer er selv forpligtet til at kontrollere, at oplysningerne er korrekte. Vandværket udleverer gerne, på forlangende fra ejer, oplysninger på den indberettede vandmængde.