Ødis Vandværk Amba

Takstblad 2021

Takstbladet er gældende pr. 1. januar 2021 - og excl. moms!

Tilslutningsafgift:

 

 

 

 

Hovedanlæg:

Ledningsanlæg:

I alt:

Rækkehus, dobbelthus og lejligheder med fælles stikledning og én hovedmåler afregnes i alt

11800

25620

37420

Enfamiliehus, rækkehus, dobbelthus og lejligheder uden fælles stikledning og med hovedmåler til hver boligenhed afregnes pr. boligenhed

11800

25620

37420

Boligenhed (uden for by*)

11800

51240

63040

Landbrugs- eller erhvervsejendom

23600

51240

74840

 

 

 

 

Ejendomme beliggende langt fra forsyningsledninger:

 

Efter kategori!

Efter regning!

 

 

 

 

 

*by angiver byområde for Ødis by afgrænset ved byskilte

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag til ledningsanlæg reguleres efter Danmarks Statistiks omkostningsindeks beregnet og oplyst af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD).

 

 

 

 

 

 

 

Vandafgift:

 

 

 

 

 

 

 

Fast afgift til vandværket pr. år (pr. bolig eller erhvervsenhed registreret i BBR)

1000

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinært hovedanlægsbidrag for Drenderups forbrugere (kun 2021)

2000

 

 

 

 

 

 

Vand pr. m3

6,50

 

 

Statsafgift pr. m3

6,37

 

 

Pr. m3 i alt

12,87

 

 

 

 

 

 

Målerbrønde og dæksler:

 

 

 

 

 

 

 

Udskiftning/flytning af målerbrønde samt udskiftning af dæksler betales af ejendommens ejer efter regning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebyrer:

 

 

 

 

 

 

 

Flyttegebyr ved salg (opkræves hos sælger)

200

 

 

Oplysninger til ejendomsmægler/advokat ved ejendomshandel

200

 

 

Manuel aflæsning af forbrugsmålere

300

 

 

Rykkergebyr (momsfri)

200

 

 

Lukkevarsel (momsfri)

200

 

 

Genåbningsgebyr (+ faktiske omkostninger ved genåbning)

2000