Ødis Vandværk Amba

Takstblad 2020

Takstbladet er gældende pr. 1. januar 2020 og alle priser er excl. moms!

Tilslutningsafgift:

 

 

 

 

Hovedanlæg:

Ledningsanlæg:

I alt:

Enfamiliehus, rækkehus, dobbelthus og lejligheder med fælles stikledning

10200

25648

35848

Boligenhed (uden for by*)

10200

51295

61495

Landbrugs- eller erhvervsejendom (uden for by*)

20400

51295

71695

 

 

 

 

*by angiver byområde for Ødis by afgrænset ved byskilte

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag til ledningsanlæg reguleres efter Danmarks Statistiks omkostningsindeks beregnet og oplyst af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD).

 

 

 

 

 

 

 

Vandafgift:

 

 

 

 

 

 

 

Fast afgift til vandværket pr. år

1000

 

 

 

 

 

 

Vand pr. m3

5,70

 

 

Statsafgift pr. m3

6,37

 

 

Pr. m3 i alt

12,07

 

 

 

 

 

 

Salg af vand til andre vandværker:

 

 

 

 

 

 

 

Afregnes med aftagervandværkets vandafgift pr. m3 dog mindst Ødis Vandværks vandafgift pr. m3 (ivf. ovenfor)

 

 

 

 

 

 

 

Målerbrønde og dæksler:

 

 

 

 

 

 

 

Udskiftning/flytning af målerbrønde samt udskiftning af dæksler betales af ejendommens ejer efter regning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebyrer:

 

 

 

 

 

 

 

Flyttegebyr ved salg (opkræves hos sælger)

200

 

 

Oplysninger til ejendomsmægler/advokat ved ejendomshandel

200

 

 

Manuel aflæsning af forbrugsmålere

300

 

 

Rykkergebyr (momsfri)

100

 

 

Lukkevarsel (momsfri)

200

 

 

Genåbningsgebyr (+ faktiske omkostninger ved genåbning)

2000