Ødis Vandværk blev stiftet som andelsselskab i 1937 og blev den 1. april 2014 omdannet til et Amba. Den nuværende vandværksbygning blev opført i 1996 med flot beliggenhed ned mod Ødis Sø. Vandværket leverer vand til 218 forbrugere og enkelte erhverv/landbrug. Foruden vandværksbygningen findes på grunden 2 boringer. Boredybden er hhv. 62,5 og 51,5 meter. Der udpumpes ca. 30.000 m3 vand årligt med en hårdhedsgrad på ca. 10 dH.

BEMÆRK:

Generelt: Information til andelshavere foretages via. Lokalbladet (tdl. Sogneavisen) som husstandsomdeles i Ødis Sogn samt vandværkets hjemmeside!

Se referat fra generalforsamlingen i juni  2017 under punktet "meddelelser".

Siden revideret 2. juli 2017.