Ødis Vandværk blev stiftet som andelsselskab i 1937 og blev den 1. april 2014 omdannet til et Amba. Den nuværende vandværksbygning blev opført i 1996 med flot beliggenhed ned mod Ødis Sø. Vandværket leverer vand til 218 forbrugere og enkelte erhverv/landbrug. Foruden vandværksbygningen findes på grunden 2 boringer. Boredybden er hhv. 62,5 og 51,5 meter. Der udpumpes ca. 30.000 m3 vand årligt med en hårdhedsgrad på ca. 10 dH.

BEMÆRK:

Generelt: Information til andelshavere foretages via. Lokalbladet (tdl. Sogneavisen) som husstandsomdeles i Ødis Sogn samt vandværkets hjemmeside!

Ødis Vandværk har gennemført analyse for det meget omtalte pesticid chloridazon og dettes nedbrydningsstoffer (forbudt i 1996 og anvendt ved produktion af roer, rødbeder og løg). Både råvand og rentvandsafgang fra vandværk er analyseret og stofferne er ikke fundet!

Siden revideret 31. oktober 2017.